Karel Kratochvíle

Senátor Parlamentu ČR a ředitel Zemského hřebčince Písek, s.p.o.

VOLEBNÍ PROGRAM

Volební obvod č. 12 - Strakonicko, Písecko, Vimpersko

Volební program

Jsem odhodlaný pokračovat ve svědomité práci senátora.

Vybudovanou pozici v Senátu chci naplno zužitkovat ve prospěch jižních Čech - zejména Strakonicka a Písecka.

Nadále budu pracovat v oblasti hospodářství se zaměřením na zemědělství.

Zůstanu v úzkém kontaktu s regionem. A hlavně, nepřestanu se řídit zdravým selským rozumem.

ZOBRaZIT VÍCE INFORMACÍ

Proč do toho jdu znovu?

Mojí profesní specializací je zemědělství  - obor, před kterým nyní stojí velké výzvy se zásadním dopadem na náš region.

Jako zemědělský odborník chci v Senátu navázat na svoji dosavadní práci a dál řešit problémy, které stále více ovlivňují život v našem kraji. Mám na čem stavět, proto nechci odcházet od rozdělané práce.

ZOBRaZIT VÍCE INFORMACÍ

Mé působení

V Senátu

Po celou dobu řádně plním všechny povinnosti plynoucí z výkonu mandátu senátora. Intenzivně pracuji ve výborech Senátu. Aktivně se podílím na projednávání mnoha zákonů. Zaměřuji se na legislativu s dopadem na ekonomiku, hospodářství a zemědělství.

ZOBRaZIT VÍCE INFORMACÍ

V regionu

Být ve spojení s občany senátního obvodu považuji za jednu ze svých největších priorit. Proto jsem v uplynulém volebním období navštívil stovky akcí a setkal se s bezpočtem lidí. Díky tomu vím, co vás těší a co naopak dělá starosti. A nepřestane mě to zajímat ani v případě svého znovuzvolení.

ZOBRaZIT VÍCE INFORMACÍ

Ve hřebinci

Mám tu čest zodpovídat za Zemský hřebčinec Písek, s.p.o. Jeho nádherný areál byl zbudován v roce 1902 a od té doby slouží bez přerušení svému účelu. S týmem jeho skvělých zaměstnanců se snažím pečlivě dbát o tento vzácný odkaz našich předků.

ZOBRaZIT VÍCE INFORMACÍ

Kratochvílné čtení

Archiv výtisků každoročně vydávané tištěné publikace popisující moji práci senátora.

O mně

Jsem rodák z Písku, dlouholetý zastupitel, ředitel hřebčince a zemědělský odborník, milovník koní a chovatel včel, senátor, šťastně ženatý táta dvou synů a pyšný děda.

ZOBRaZIT CELÝ ŽIVOTOPIS

Společenská odpovědnost

Být společensky odpovědným považuji za svoji morální povinnost.

V rámci možností se snažím finančně podporovat smysluplné projekty a aktivity realizované převážně na území volebního obvodu. V aktivitě hodlám pokračovat i v případném příštím volebním období.

Zde je výčet pomoci, kterou jsem poskytl v uplynulých šesti letech.

ZOBRaZIT VÝČET

Volební obvod

Volební obvod č. 12 pokrývá celý okres Strakonice, západní část okresu Písek a západní část okresu Prachatice.

Zde je abecední seznam všech obcí a měst volebního obvodu:

ZOBRAZIT SEZNAM